Mô hình cho ăn và rửa dạ dày

Mô hình cho ăn và rửa dạ dày

  • MÃ SP : SKU00069
  • MÔ TẢ :

Hãng sản xuất: Nasco - Mỹ

 

HOTLINE: 0334 822 489

Đặc tính kỹ thuật:

- Mô hình có khí quản, thực quản, phổi và dạ dày giống như thật

- Chăm sóc khí quản thực tế và hút dịch

- Mô hình cũng cho phép thực hành kỹ thuật bơm bóng chèn nội khí quản

- Cũng có thể thực hành các thủ thuật thực tế khác bao gồm: chăm sóc ống thông mũi – dạ dày như chèn, rửa, và tháo ống; rửa dạ dày và cho ăn bằng ống thông; đặt và tháo ống cho ăn để thực hành kỹ thuật cho ăn; chăm sóc ống thông mũi dạ dày và thực quản; chăm sóc phần miệng – hầu, mũi – hầu; và thủ thuật đặt nội khí quản sử dụng lưỡi soi thanh quản và ống nội khí quản 6.0.

Sản phẩm cùng nhóm