VN EN Hotline: 0334 822 489
|

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH

Các hãng sản xuất

Sản phẩm

Máy phân tích đông máu quang học OCG-102

Máy phân tích đông máu quang học OCG-102

Hãng sản xuất: Wondfo -Trung Quốc
Xem chi tiết
Máy phân tích khí máu Rapidpoint® 500e

Máy phân tích khí máu Rapidpoint® 500e

Hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc - Anh
Xem chi tiết
Máy phân tích khí máu RapidLab® 348EX

Máy phân tích khí máu RapidLab® 348EX

Hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc - Anh
Xem chi tiết
Máy phân tích khí máu BGA-101

Máy phân tích khí máu BGA-101

Hãng sản xuất: Wondfo -Trung Quốc
Xem chi tiết
Mô hình cấu trúc giải phẫu bàn tay

Mô hình cấu trúc giải phẫu bàn tay

Hãng sản xuất: Erler Zimmer - Đức
Xem chi tiết
Mô hình cho ăn và rửa dạ dày

Mô hình cho ăn và rửa dạ dày

Hãng sản xuất: Nasco - Mỹ
Xem chi tiết

Tin tức