Máy phân tích khí máu RapidLab® 348EX

Máy phân tích khí máu RapidLab® 348EX

  • MÃ SP : RapidLab® 348EX
  • MÔ TẢ :

Hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc - Anh

HOTLINE: 0334 822 489

Các RAPIDLab ® 348EX Blood Hệ thống Gas * là giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả cho các phòng thí nghiệm nhỏ được giao nhiệm vụ với thách thức trong việc thực hiện nhanh chóng quay vòng kiểm tra chăm sóc quan trọng. Hoạt động hoàn toàn tự động hỗ trợ thông lượng từ thấp đến trung bình trên máy phân tích dễ sử dụng, sẵn sàng tạo ra kết quả chính xác, theo yêu cầu khi bác sĩ lâm sàng cần chúng, với sự tham gia tối thiểu của nhà điều hành.

Thông số xét nghiệm:

- Khí máu: pH, pO2, pCO2

- Điện giải: Na+, K+, Ca++, Cl-

- Hematocric: HCT

Sản phẩm cùng nhóm