Máy phân tích khí máu RapidLab® 1200

Máy phân tích khí máu RapidLab® 1200

  • MÃ SP : RapidLab® 1200
  • MÔ TẢ :

Hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc - Anh

HOTLINE: 0334 822 489

Được thiết kế để tối đa hóa thời gian quay vòng, RAPIDLab ® 1200 Systems có khả năng nâng cao hiệu quả xét nghiệm khí máu trong phòng thí nghiệm lâm sàng bằng cách kết hợp tốc độ thử nghiệm và độ tin cậy với bảo trì thấp. Các hệ thống RAPIDLab 1200 là giải pháp đã được chứng minh của chúng tôi cho các địa điểm thử nghiệm chăm sóc quan trọng với khối lượng lớn.

Lợi ích của Hệ thống RAPIDLab 1200:

  • Menu kiểm tra toàn diện giải quyết nhiều nhu cầu kiểm tra chăm sóc quan trọng
  • Hoạt động trực quan và bảo trì tối thiểu giúp tăng năng suất mà không tăng nhân viên.
  • Độ chính xác và độ tin cậy được chứng minh trong ngành thông qua công nghệ điện cực Ready Sensor ® có tuổi thọ cao
  • Hệ thống lấy mẫu tự động Biosafe với phát hiện và giải phóng cục máu đông
  • Effortless on Automatic Automatic Control (AQC) để tăng cường đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định

Thông số xét nghiệm:

- Khí máu: pH, pO2, pCO2

- Điện giải: Na+, K+, Ca++, Cl-

- Chuyển hóa: Glucose, Lactate

- Co-Ox: tHb, HHb, O2Hb, SO2, COHb, MetHb

Sản phẩm cùng nhóm